Sun Rise Art Therapy. Profesionálna terapia a poradenstvo pre úzkosti, depresiu a vzťahy, rodičov, deti, teenegerov výchova v Bratislave

SUNRISE

TERAPIA A PORADENSTVO

rise up & shine

Pomáhame povstať z ťažkostí a objaviť nový rozmer života

Mgr. Lucia Šimončičová, MA

Poradkyňa a Arteterapeutka

+ 0 rokov
Skúseností

Môj príbeh k TERAPII

KTO SOM?

Som terapeutka a kvalifikovaná arteterapeutka a špecializujem sa najmä na prácu s deťmi, dospievajúcimi, rodičmi ale aj dospelými klientmi.

ŠTÚDIUM

Ukončila som magisterské štúdium v odbore Arteterapia v Corku, v Írsku ako aj v odbore Psychoterapeutické štúdiá v Brne. Mám niekoľkoročnú terapeuticko-poradenskú prax, ktorá je zameraná na prácu s deťmi, dospievajúcimi a rodičmi, ako aj s dospelými v individuálnej terapii.

ZAHRANIČIE

Dlhé roky som pôsobila ako terapeutka v zahraničí v Kanade a v Írsku a teraz na Slovensku.

Mám niekoľkoročnú terapeuticko-poradenskú prax, ktorá je zameraná na prácu s deťmi, dospievajúcimi a rodičmi, ako aj s dospelými v individuálnej terapii. Dlhé roky som pôsobila ako terapeutka v zahraničí v Kanade, v Írsku a teraz pôsobím na Slovensku.

 

O terapii detí

Pri práci s deťmi a ich rodinami sa špecializujem najmä na prácu s deťmi s vysoko citlivou osobnosťou, ktoré zažívajú rôzne druhy úzkostí a obáv (separačná, sociálna, odmietanie školy, psychosomatické ťažkosti).

Ďalej sa venujem a zameriavam na pomoc deťom a rodičom detí trpiacim ťažkosťami s reguláciou silných emócií a zažívajúcim intruzívne myšlienky. Venujem sa pomáhaniu deťom a ich rodinám, ktoré prechádzajú veľkými životnými zmenami a významnými zmenami v rodinných vzťahoch, ako je napríklad rozvod rodičov, strata rodiča alebo inej blízkej osoby, narodenie nového súrodenca, strata dôležitých životných istôt.

TERAPIA DOSPIEVAJÚCICH

V rámci mojej špecializácie sa zameriavam najmä na pomoc tínedžerom trpiacim rôznymi ťažkosťami, ako sú napríklad úzkosti, ťažkosti s emočnou reguláciou, ako sú prudké zmeny nálad alebo depresia. Venujem sa aj dospievajúcim trpiacim osamelosťou, vyčlenením z kolektívu, šikanou, intruzívnymi myšlienkami, perfekcionistickými tendenciami, obsedantno-kompulzívnymi tendenciami, sebapoškodzovaním, či narušenými vzťahmi v rodine alebo s rovesníkmi. Venujem sa aj práci s dospievajúcimi so senzitívnou, teda citlivou osobnosťou, s rôznymi druhmi zvýšenej senzorickej alebo vzťahovej citlivosti.

Ďalšie časté problémy, ktoré dnes postihujú tínedžerov a pri ktorých pomáham, sú spojené s narušením pravidelného stravovania a problémami s vnímaním vlastného tela. Mám dlhoročné skúsenosti s podporou pri navigovaní pri zmene školy, poskytujem emocionálnu a praktickú podporu pri šikane alebo pomáham pri spracovaní negatívnych životných udalostí. Pomáham tínedžerom pri navigácii v rovesníckych vzťahoch a tlakoch s nimi spojených a pri riadení používania technológií v rozumnej miere.

Podpora pre rodičov a rodinné poradenstvo

Konzultácie s rodičmi sú dôležitým komponentom v mojej práci, aby sme dosiahli zmenu u dieťaťa alebo dospievajúceho.

Vyčerpaným rodičom poskytujem emocionálnu podporu a priestor na obnovenie svojej emocionálnej pohody a rovnováhy. Zároveň im umožňujem bezpečný priestor na preskúmanie svojho vzťahu s dieťaťom a ich reakcií na intenzívne pocity svojho potomka.

Na zvládanie náročných výchovných situácií poskytujem overené a efektívne stratégie, ktoré sú zamerané napríklad na zlepšenie komunikácie a dosiahnutie väčšej blízkosti s dieťaťom alebo tínedžerom.

Snažím sa prispôsobiť svoj prístup každej konkrétnej situácii mojich klientov.

O individuálnej terapii pre dospelých

Dospelí môžu mať veľký úžitok z bezpečného priestoru s poradcom, kde sa môžu cítiť spojení a porozumení, a kde môžu vyjadriť svoje najhlbšie myšlienky a pocity. V terapii ľudia zvyčajne získajú väčšiu jasnosť o svojich silných stránkach a identite, ako aj o povahe svojich ťažkostí a spracovávajú svoje bolestivé skúsenosti, traumy a straty v živote. Okrem toho sa naučia, ako efektívnejšie regulovať svoj nervový systém a budú schopní znovu získať vyrovnanejší a regulovanejší emocionálny stav. Na dosiahnutie tohto cieľa sú poskytnuté špecifické stratégie.

Ponuka školení

Pre školy, organizácie a odborných zamestnancov v pomáhajúcich profesiách ponúkam rôzne typy školení, prednášok a workshopov na rôzne témy, ako je napríklad:

  • Vytváranie bezpečného prostredia a budovanie spolupráce s rodičmi
  • Starostlivosť o seba v prevencii vyhorenia
  • Attachment – vzťahová väzba
  • Arteterapeutické workshopy s rozličným zameraním podľa potreby

Špecializácia NA

Referencie od klientov

KONTAKTUJTE MA

Objednajte si 10 min. konzultáciu zdarma

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného formulára alebo zaslaním e-mailu.

ADRESA KANCELÁRIE

MGR. LUCIA ŠIMONČIČOVÁ, MA

Záborského 45
Bratislava 
831 03