Arteterapia

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Arteterapia cez kreativitu

Arteterapia – Kreatívny prístup v psychoterapii

Arteterapia je špeciálny prístup v rámci psychoterapie, ktorý kombinuje kreatívne procesy s psychoterapeutickými procesmi. Ide o formu expresívnej terapie, popri dramatoterapii, pohybovej, tanečnej terapii a iných terapiách.

Význam metaforického jazyka v arteterapii

Hlavným komunikačným nástrojom arteterapie je práve metaforický jazyk vizuálneho umenia, vrátane jeho jednotlivých prvkov – obrázky, farby, tvary. Klientom sú ponúknuté rôzne výtvarné médiá, ktoré majú
jedinečné terapeutické kvality tým, že pomáhajú regulovať nervový systém klienta.

Tvorivé sebavyjadrenie v rámci arteterapie

Arteterapia je vzťahová terapia, kde je ústredným faktorom terapeutický vzťah, popri uplatňovaní rôznych materiálov a tvorivých procesov, podobne ako pri terapii hrou.

Arteterapia pre dospelých a dospievajúcich

V rámci bezpečného prostredia vytvoreného terapeutom je klient pozývaný do kreatívneho terapeutického procesu, kde je klientovi umožnené tvorivé sebavyjadrenie usmernené terapeutom podľa špecifických potrieb klienta. Klient má príležitosť vyjadriť svoj osobný svet – vrátane emócií, zážitkov, myšlienok, ktoré inak môže byť náročné artikulovať slovami.

Arteterapia a integrácia pravej a ľavej mozgovej hemisféry

Arteterapia nie je účinnou terapiou iba pre detských klientov, ako to mnohí môžu predpokladať. Práve naopak, je veľmi efektívna aj pre dospelých klientov, ktorí sú ochotní nazrieť aj do hlbších podvedomých procesov prebiehajúcich v tele a v mozgu.

Študujte arteterapiu na univerzitách vo svete

V Európe alebo vo svete sa arteterapia môže študovať v rámci magisterského odboru rôznych univerzít a ako predpoklad sa požaduje magisterské štúdium v pomáhajúcich profesiách.

Viac informácií:

https://www.canadianarttherapy.org/what-is-art-therapy