Na vzťahovú väzbu (attachment) zameraná (arte)terapia

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Terapia zameraná na vzťahovú väzbu

Zakladatelia polyvagálnej teórie Steve Porges a Deb Dana prinášajú poznatky z oblasti neuropsychológie a sprístupňujú ich bežnej populácii. Ich snahou je okrem iného aj vniesť porozumenie dopadu traumy na jedinca a vyriešiť dopad traumy a obnoviť vnútorný stav bezpečia.

Tento revolučný prístup mapuje ako funguje naša nervová sústava (NS), vrátane toho, na akých princípoch funguje stav bezpečia a sebazáchovy u nás všetkých. Popisujú to, ako sa naša NS pohybuje medzi snahou o prepojenie s druhými v snahe o reguláciu, t.j. navodenie stavu bezpečia a snahou sa naopak chrániť.


Daný model je založený na psychoedukácii o dôležitých princípoch fungovania NS a ich dopadu na naše vzťahy, avšak prináša aj praktické cvičenia pomáhajúce dané princípy aplikovať do praxe na základe sebaskúsenosti.


Viac informácií o danom modeli je možné nájsť na:

https://traumasolutions.com/attachment-styles-quiz/

Ďalšie zdroje: https://www.psychologytoday.com/intl/therapy-types/attachment-based-therapy