Terapia zameraná na emócie

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Terapia hrou – nedirektívna terapia 

Hlavným cieľom na emócie zameranej rodinnej terapie je skompetentniť rodičov detí trpiacimi rôznymi ťažkosťami v mentálnom zdraví k tomu, aby sa stali signifikantnými osobami v uzdravení ich detí a pri ich optimálnom vývine.


Rola terapeuta spočíva v podporovaní rodičov v osvojení si kľúčových zručností, ako je napr. emočné koučovanie, behaviorálne koučovanie. Ďalšie zručnosti, ktoré si rodičia osvojujú je spracovávanie a prekonávanie blokov a strachov, ktoré limitujú rodičov v ich roli. 


Ďalším nástrojom terapeuta je facilitovanie terapeutického ospravedlnenia sa rodičmi deťom – práca so starými vzťahovými zraneniami s cieľom posilniť vzťah rodič-dieťa. Niektoré bežné bloky, ktoré terapeut pomáha rodičom prekonať je napr. vyhorenie, pocity bezmocnosti alebo hnev rodiča na dieťa.

Viac informácií o danom modeli je možné nájsť na: https://www.mentalhealthfoundations.ca/efft alebo
na https://efftinternational.org/

Kniha pre rodičov: What to Say to Kids When Nothing Seems to Work: A Practical Guide for Parents and Caregivers,  Adele Lafrance, 2020