Polyvagálna terapia

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Polyvagálna terapia: Revolučný prístup k porozumeniu nervovej sústavy a traumy

Zakladatelia Polyvagálnej teórie Steve Porges a Deb Dana prinášajú poznatky z oblasti neuropsychológie a sprístupňujú ich bežnej populácii. Ich snahou je okrem iného aj vniesť porozumenie dopadu traumy na jedinca a vyriešiť dopad traumy a obnoviť vnúorný stav bezpečia.

Tento revolučný prístup mapuje ako funguje naša nervová sústava (NS), vrátane toho, na akých princípoch funguje stav bezpečia a sebazáchovy u nás všetkých. Popisujú to, ako sa naša NS pohybuje medzi snahou o prepojenie s druhými v snahe o reguláciu, t.j. navodenie stavu bezpečia a snahou sa naopak chrániť.

Daný model je založený na psychoedukácii o dôležitých princípoch fungovania NS a ich dopadu na naše vzťahy, avšak prináša aj praktické cvičenia pomáhajúce dané princípy aplikovať do praxe na základe sebaskúsenosti.

Viac info o danom modeli je možné nájsť na:

https://www.rhythmofregulation.com/