Terapia traumy

TERAPEUTICKÝ PRíSTUP

Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Účinná liečba úzkostí, fóbií a obsesívno-kompulzívnych porúch

KBT

Je formou efektívnej terapie zameranej na liečbu problémov vrátane napr. rôznych úzkostí a fóbií, intruzívnych negatívnych myšlienok, obsesívno-kompulzívnych porúch alebo aj porúch príjmu potravy.


Dôležitou súčasťou liečby je aj psychoedukácia o špecifickom probléme (napr. úzkosti), externalizácia daného problému, osvojovanie si relaxačných techník, identifikovanie negatívnych intruzívnych myšlienok, presvedčení a pocitov, plus ich nahrádzanie realistickejšími myšlienkami. Dôležitou súčasťou KBT je aj postupný proces vystavovania sa obávaným situáciám, prípadne strachom. Ide o kľúčový krok pri učení sa zvládať a prekonávať úzkosti.


Odporúčané zdroje: 
Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers,  Eli R. Lebowitz, Haim Omer ,
2013
Breaking Free of Child Anxiety and OCD: A Scientifically Proven Program for Parents, Lebowitz, Eli
R., 2021

Odporúčané zdroje: 

  • Treating Childhood and Adolescent Anxiety: A Guide for Caregivers, Eli R. Lebowitz, Haim Omer, 2013
  • Breaking Free of Child Anxiety and OCD: A Scientifically Proven Program for Parents, Lebowitz, Eli R., 2021