Terapia smútku a žiaľu

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Poradenstvo v oblasti žiaľu a smútku

Terapia smútku a žiaľu:

Ide o revolučný program zameraný na spracovanie a vysporadúvanie sa s rôznymi druhmi žiaľu a smútku, ktoré v priebehu života zažijeme. Klienti sú cez špecificky štruktúrovaný program vedený k vyjadreniu
a spracovaniu si bolesti spôsobenej úmrtím, rozchodom alebo rozvodom, vývinovou traumou v detstve, potratom alebo s ďalšími stratami, ktoré spôsobujú pocit zaseknutia sa v minulosti v špecifických
bolestivých spomienkach. 


Viac informácií o danom modeli je možné nájsť na:  https://www.griefrecoverymethod.com/

Kniha pre klientov: Grief Recovery Handbook, John W. JamesRussell Friedman, 2017