Interpersonálna terapia depresie

TERAPEUTICKÝ PRíSTUP

Vysoko senzit 

(IPT A – Interpersonálna psychoterapia pre adolescentov s depresiou)

Interpersonálna psychoterapia pre adolescentov s depresiou (IPT-A) je časovo limitovaná (12–16 sedení) individuálna terapia určená pre dospievajúcich vo veku 12–18 rokov. Ide o štruktúrovaný prístup adaptovaný z modelu práce s dospelými klientmi s depresiou.


Hlavným fokusom IPT-A sú vzťahové ťažkosti, ktoré prispeli k vzniku a vývinu symptómov depresie. Ciele IPT-A sú okrem iných napr. zlepšenie komunikačných zručností, zníženie stresu vo vzťahoch, napomáhanie dospievajúcemu identifikovať to, ako jeho emócie a myšlienky vplývajú na jeho interpersonálne vzťahy a v neposlednom rade zníženie depresívnych symptómov.

Viac informácií o danom modeli je možné nájsť na:
https://childadolescentpsych.cumc.columbia.edu/articles/interpersonal-therapy-adolescents-ipta