Terapia hrou

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Terapia hrou – nedirektívna terapia 

Nedirektívna terapia hrou je účinnou, na dieťa orientovanou terapiou pre deti v predškolskom a školskom veku do 10 rokov. Jej zakladateľmi sú Gary Landreth a  Sue C. Bratton  (USA).

Ide o originálnu prácu s dieťaťom, ktorá považuje hru za prirodzený spôsob komunikácie u detí. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo je pre nich náročné vyjadriť slovami, vrátane myšlienok, pocitov, potrieb a túžob. V rámci terapie hrou terapeut poskytuje dieťaťu starostlivé prostredie pre slobodnú hru. 

Terapeut je trénovaný reagovať špecifickým prijímajúcim spôsobom a poskytuje dieťaťu spätnú väzbu o jeho vnímaní, emočnom prežívaní, myslení bez poskytovania svojich interpretácií. 

Dieťa sa v herničke učí spojiť sa s vlastnými vnútornými zdrojmi, učí sa sebaregulácii a sebakontrole a rešpektovať zadané hranice v tvorivej miestnosti. 


Na Slovensku sa vzdelávaniu terapeutov v nedirekívnej terapii hrou venuje Inštitút terapie hrou v Bratislave: 
http://terapiahrou.sk. 

Viac informácií o danom modeli je možné nájsť na: https://cpt.unt.edu/our-story

Alebo v prípade záujmu o TERAPIU HROU pre vaše dieťa ma KONTAKTUJTE TU CEZ WEB.