Poradenstvo pre senzitivné osobnosti

TERAPEUTICKÝ PRÍSTUP

Vysoko senzit

Dr. Elaine Aron priniesla do povedomia odbornej aj bežnej verejnosti nový koncept vysoko citlivej osobnosti a zároveň sa podieľa na realizácii rôznych výskumných projektov na danú tému. 

Zostavila dotazník vysokej senzitivity (detská aj dospelá verzia) mapujúci senzitivitu, ktorá obsahuje špecifické znaky, ako napr. vysoká vnímavosť, tendencia k prestimulácii, bohatý vnútorný život, senzorické senzitivity a pod.


Elaine Aron zároveň napísala mnohé publikácie venujúce sa danej téme, vrátane psychoterapie pre senzitívne osoby, špecificky prispôsobené daným typom osobnosti.


Terapia a poradenstvo, ktorú poskytujem pre senzitívnych jedincov, či už ide o dospelých, rodičov, deti alebo tínedžerov sú inšpirované prácou Elaine Aron a využívajú jej kľúčové princípy.


Viac informácií o danom modeli je možné nájsť na:

https://hsperson.com/