TERAPIA DOSPIEVAJÚCICH

TERAPIA A PORADENSTVO

rise up & shine

TERAPIA DOSPIEVAJÚCICH

Byť tínedžerom nie je ani zďaleka jednoduché životné obdobie. Ide o obdobie, kedy  je dospievajúci vystavený rôznym vývinovým zmenám na mnohých úrovniach súčasne, vrátane telesných, hormonálnych, vzťahových zmien. Tie so sebou nevyhnutne prinášajú zmiešané pocity, rôzne dilemy a prinášajú im zmätok, neistotu, stres alebo aj úzkosť o budúcnosť.

V rámci poradenstva a terapie dospievajúcemu aj rodičom poskytujem bezpečný priestor na skúmanie a navigovanie rôznych dilem, stresujúcich zážitkov, zmiešaných pocitov a myšlienok, či blokov v socializácii s rovesníkmi.

Mojou úlohou je okrem iného tiež podporovať zdravú vzájomnú komunikáciu medzi rodičmi a tínedžerom, napomáhať uzdraveniu narušených vzťahov a poskytovať rodičom pomoc pri nastavení vhodných hraníc a očakávaní. 

Tínedžer stojí na životnej križovatke a čelí rôznym dôležitým rozhodnutiam, ktoré významne ovplyvnia jeho budúcnosť, ako je napr. výber vhodnej školy, navigovanie sebarozvoja k plnému potenciálu, navigovanie rovesníckych či romantických vzťahov, vrátane prebúdzajúcej sa sexuality, osvojovanie si sebakontroly pri používaní technológií, a v neposlednom rade otázok spojených                          so spiritualitou či hodnotovou orientáciou. Tínedžerom tiež pomáham vysporiadať sa s nástupom puberty a s tým súvisiacimi zmenami, nástupom dospelosti a preberaní náležitej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. S tým všetkým môžem pomôcť tínedžerom v rámci terapie a poradenstva.

Rodičov súčasne v poradenstve podporujem v tom, ako navigovať komplexné otázky dospievania, komunikáciu s tínedžerom a pomôcť im s existujúcimi emočnými ťažkosťami.

Prístupy:

 

Jedným z najoverenejších modelov práce s tínedžermi a ich rodinami sú podľa môjho názoru intervencie a stratégie, napr. z prístupu na emócie zameranú rodinnú terapiu, interpersonálnu neurobiológiu, interpersonálnu terapiu pre adolescentov, polyvagálnu teóriu v terapii a kognitívno-behaviorálnej terapii.

KONTAKTUJTE MA

Objednajte si 10 min. konzultáciu zdarma

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného formulára alebo zaslaním e-mailu.