PRE DETI

TERAPIA A PORADENSTVO

rise up & shine

O terapii detí

Pri práci s detskou populáciou a rodinami sa špecializujem najmä na prácu s deťmi trpiacimi úzkosťami, intenzívnymi emočnými reakciami a problémami s reguláciou emócií, ako aj tým deťom, ktoré si prechádzajú veľkými zmenami, žiaľom a smútením, ako je napr. rozvod rodičov alebo strata dôležitých istôt. 

Deťom poskytujem bezpečný a tvorivý priestor na vyjadrenie a spracovanie intenzívnych pocitov, myšlienky, ako aj negatívnych skúseností z minulosti. K tomu využívam hlavne rôzne arteterapeutické intervencie a hru. 

Rodičia sú pri tom tiež aktívne zapojení do procesu terapie, keďže sú dôležitou súčasťou dosiahnutia úspechu v terapii. Rodičom poskytujem osvedčené výchovné a komunikačné stratégie na zvládanie náročných situácií, či intenzívnych emočných stavov dieťaťa. 

Mojím cieľom je, aby rodič bol vo väčšom stave pohody a emočnej rovnováhy preto, aby bol schopný byť viac prítomný a naladený na potreby dieťaťa. Neodmysliteľnou súčasťou konzultácií s rodičmi je práca na posilnení vzťahu rodiča s ich dieťaťom.

Práca s deťmi

Hra a kreativita sú v detstve najprirodzenejším komunikačným kanálom dieťaťa. Iba výnimočne sú deti schopné sformulovať a vypovedať o svojom vnútornom svete a skúsenostiach iba pomocou slov. Na tejto skúsenosti stavajú rôzne terapeutické prístupy zamerané na deti.

Vzhľadom k tomu, že deti reagujú najlepšie na tvorivé prístupy so zapojením ich imaginácie, v terapii  prednostne využívam rôzne osvedčené tvorivé stratégie z arteterapie alebo terapiu hrou.

Nejde však o obyčajnú hra alebo tvorivé aktivity ako ich poznáme. Deťom poskytujem bezpečný a tvorivý priestor na vyjadrenie a spracovanie si ich náročných skúseností, s tým súvisiacich pocitov a presvedčení. Zároveň pracujem aj s reguláciou emócií a s telom, napr. prostredníctvom nacvičovania dychových cvičení, relaxačných alebo uzemňovacích cvičení pre naladenie stavu bezpečia a regulácie.

Rodičia sú dôležitými nositeľmi zmeny a preto sú aktívne zapojení do procesu terapie. Neodmysliteľnou súčasťou mojej práce s dieťaťom sú pravidelné konzultácie s rodičmi zamerané na riešenie špecifického problému alebo na posilnenie vzťahu dieťa-rodič. 

Mojím prvoradým cieľom je to, aby rodičovi bola poskytnutá dostatočná podpora, aby bol schopný byť čo najviac prítomný a naladený na potreby dieťaťa, popri poskytovaní individuálnej terapie deťom. Rodičia sú tiež vedení k tomu, aby v prípade potreby vedeli dieťaťu efektívne nastaviť hranice.

Poskytujem im osvedče né stratégie na zvládanie náročných situácií a emócií a na posilnenie vzájomného vzťahu s dieťaťom.

Prístupy:

Pri práci s rodičmi využívam najmä stratégie z vybraných terapeutických prístupov, ako napr. z teórie vzťahovej väzby, na emócie zameranej rodinnej terapie, interpersonálnej neurobiológie, nedirektívnej terapie hrou alebo kognitívno-behaviorálnej terapie.

KONTAKTUJTE MA

Objednajte si 10 min. konzultáciu zdarma

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného formulára alebo zaslaním e-mailu.