O INDIVIDUÁLNEJ TERAPII PRE DOSPELÝCH

TERAPIA A PORADENSTVO

rise up & shine

O INDIVIDUÁLNEJ TERAPII PRE DOSPELÝCH

V terapii sa dospelí klienti učia nielen rozlišovať a rozumieť svojim emóciám, myšlienkovým pochodom, presvedčeniam, ale nadobúdajú aj hĺbkové porozumenie ich stavom nervovej sústavy a rôznym spúšťačom sebazáchovných stavov a navodeniu stavov regulácie. Klientom je aj poskytnuté podporné prostredie na osvojenie si efektívnych stratégií emočnej regulácie.

Okrem iného sa venujem s klientmi aj osvojovaniu si komunikačných stratégií, emočného koučingu, kde sa  učia porozumieť vlastným vzťahovým vzorcom a potrebám (na základe teórie attachmentu) vedúcim k uspokojivejšiemu vzťahu k sebe a blízkym.

Časté témy, ktoré klienti prinášajú do terapie sú, napr. strata a žiaľ, obavy, stres a úzkosti, perfekcionistické tendencie, stresujúce zážitky z minulosti, rodinné vzťahy, rovesnícke a intímne vzťahy vrátane sexuality, rodičovstvo, ženské témy a životné zmeny.

VIAC O terapii pre dospelých

Terapia môže klientom pomôcť k spracovaniu si životných zmien, komplikovaného žiaľu a smútku alebo nepriaznivých skúseností z minulosti vrátane tráum, ktoré často bránia v nadviazaniu blízkych vzťahov a dosahovaniu životných cieľov.

V terapii dospelých uplatňujem rôzne modely terapie, napr. poradenstvo v oblasti žiaľu a smútku, polyvagálnu teóriu v terapii, o traume informovanú terapiu, kognitívno-behaviorálnej terapiu,  na emócie zameranú rodinnú terapiu, arteterapiu, prípadne aj symbolickú prácu v terapeutickom pieskovisku. 

KONTAKTUJTE MA

Objednajte si 10 min. konzultáciu zdarma

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného formulára alebo zaslaním e-mailu.