Mgr. Lucia Šimončičová, MA

Arteterapeutka/Psychológ a školský psychológ

Moja cesta k terapii

O mojej láske pre prácu s ľuďmi

Práca s ľuďmi ma fascinuje, pretože ľudí vnímam ako neuveriteľne zaujímavé a súčasne komplexné bytosti. Rada sa učím o tom, ako funguje mozog, ľudská psychika, alebo aj tom, čo ovplyvňuje ľudské správanie. Zároveň toto poznanie rada zdieľam s ľuďmi a pomáham ho aplikovať, s cieľom pomôcť ľuďom rásť a zažiť zmenu, po ktorej v živote túžia.

Cesta z umenia do terapie

Moja cesta k terapii bola kľukatá a zároveň veľmi jedinečná a pestrá. Pôvodne som sa chcela venovať umeniu, nie terapii, čo sa však zmenilo počas môjho štúdia na umeleckej škole. Vtedy som v sebe nečakane objavila túžbu pomáhať ľuďom v prospech terapie. Preto som sa rozhodla zmeniť svoje profesijné
smerovanie.

MÔJ VZDELÁVACÍ PRÍBEH

Cesta za vedomosťami

Mojou prvou zastávkou na ceste bolo štúdium v odbore Liečebná pedagogika v rámci bakalárskeho štúdia,kde som sa prvýkrát stretla s arteterapiou. Po ukončení Liečebnej pedagogiky som sa rozhodla ísť študovať Psychoterapiu na Masarykovej univerzite v Brne, kde som spoznávala rôzne terapeutické smery.

Moje štúdium v zahraničí

Arteterapia v Írsku

V Írsku som sa rozhodla získať ďalšie skúsenosti a začala som pracovať s deťmi a dospievajúcimi na rôznych typoch škôl. V tejto kapitole sa pozriem na moju cestu a vzťahovú väzbu v kontexte arteterapie s dospievajúcimi.

Terapia v Kanade

Po pár rokoch práce s klientmi v Írsku som sa rozhodla vycestovať do Kanady a začala som pracovať na západnom pobreží, v provincii Britská Kolumbia. Tam som pracovala s týranými ženami a deťmi a neskôr na Ministerstve pre rozvoj detí a rodín.

Návrat na Slovensko

Návrat domov

Všetky vzácne skúsenosti som si následne priniesla z Kanady a Írska na Slovensko, kde ich denne využívam v súkromnej terapeutickej praxi.

Moja špecializácia

Mojou hlavnou špecializáciou je práca s úzkosťami a vysoko citlivými osobnosťami všetkých vekových kategórií. A mnohé ďalšie, ktoré nájdete u mňa tu na webe.

Ak máte záujem o poradenstvo alebo službu, prosím kontaktujte ma:

Vzdelanie

Magisterský diplom v odbore Arteterapia
Technická univerzita v Corku, Vysoká škola umenia a dizajnu Crawford, Cork, Írsko
September 2011 – Október 2014

* Magisterský titul v odbore Psychoterapeutické štúdiá
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
September 2009 – Jún 2011

Pracovné skúsenosti

Klinická poradkyňa: Centrum pre duševné zdravie detí, adolescentov a rodín, Ministerstvo detí a rodiny,
Viktória,
BC, Kanada Aug 2018 – Nov 2021
 Kolaboratívna práca v terapeutickom multidisciplinárnom tíme;
 Zbieranie a vyhotovovanie anamnézy klientov, písanie úvodných terapeutických správ, tvorba
terapeutických plánov a monitorovanie účinnosti terapie, príp. krízová intervencia;
 Poskytovanie individuálnej, rodinnej, dyadickej terapie deťom a rodičom a poskytovanie rodičovského
poradenstva;
 Skupinová terapia: Kofacilitovanie expresívno-terapeutickej skupiny pre detských klientov v pre-
adolescentnom veku (8-týždňová skupina ‘Create’). Kofacilitovanie ‘CAMP’ psychoedukačného workshopu
pre deti a ich rodiny s úzkostnými poruchami – KBT prístup;
 Spolupráca s multidisciplinárnym tímom kolegov, výmena informácií a konzultácie so školami, s lekármi
a pod.;

Klinická poradkyňa a arteterapeutka v súkromnej terapeutickej praxi, Viktória, BC, Kanada Dec 2017 –
Prítomnosť;
 Zber a vyhotovovanie podrobných anamnéz klientov, tvorba terapeutických plánov, posudzovanie
účinnosti terapeutickej liečby, komunikácia s rodičmi a ďalšími odborníkmi;
 Poskytovanie individuálnej terapie deťom, dospievajúcim a dospelým klientom. Poskytovanie dyadickej
terapie deťom a dospievajúcim zameranej na vzťahovú väzbu, pravidelné konzultácie s rodičmi;
 Poskytovanie pravidelných konzultácií rodičom ohľadom vývinu ich dieťaťa, liečby a hodnotenia úspechu
terapie;
 Komunikácia s komunitnými centrami a školami s cieľom komplexnej starostlivosti o klientov;
Klinický poradca a arteterapeut v súkromnej terapeutickej praxi, Cork, Írsko Máj 2015 – Máj
2017;
 Vyhotovovanie detailných anamnéz klientov, terapeutických plánov a vyhotovovanie terapeutických správ;
 Individuálna terapia, terapia zameraná na vzťahovú väzbu dieťaťa a rodiča, konzultácie s rodičmi
a odborníkmi.