PODPORA PRE RODIČOV A RODINNÉ PORADENSTVO

TERAPIA A PORADENSTVO

rise up & shine

O PODPORA PRE RODIČOV A RODINNÉ PORADENSTVOPELÝCH

Konzultácie s rodičmi sú dôležitým komponentom v mojej práci, aby sme dosiahli zmenu u dieťaťa alebo dospievajúceho. 

Konzultácie s rodičmi sú orientované často na zisťovanie primeraného vývinu dieťaťa, zlepšenie zručností emočnej regulácie, prejavov úzkostí, apatie alebo traumy u detí, sociálneho vývinu ich detí, prípadne iných špecifických ťažkostí, ako sú napr. selektívne jedenie, podozrenia na šikanu perfekcionizmus, ťažkosti zo zmenami a adaptáciou, ako je napr. odmietanie školy alebo socializácie s rovesníkmi. Ďalej rodičia vyhľadávajú pomoc aj pri súrodeneckých konfliktoch.

Na zvládanie náročných výchovných situácií poskytujem overené a efektívne stratégie, ktoré sú zamerané napríklad na zlepšenie komunikácie a dosiahnutie väčšej blízkosti s dieťaťom alebo tínedžerom.

VIAC O PODPORE PRE RODIČOV

Rodičom poskytujem bezpečný priestor na pomoc pri zvládaní a navigovaní problémov dieťaťa, skúmanie svojho vzťahu k dieťaťu a identifikovaniu rodičovských prístupov alebo blokov.

V prípade problému so stavmi vyhorenia rodiča, sa spolu venujeme hľadaniu vhodných zdrojov a existujúceho podporného systému v rámci potrebnej starostlivosti o seba. 

Prístupy:

Pri práci s rodičmi využívam najmä stratégie v rámci vybraných terapeutických prístupov, ako je napr. teória vzťahovej väzby, na emócie zameraná rodinná terapia, interpersonálna neurobiológia, nedirektívna terapia hrou alebo kognitívno-behaviorálnej terapia.

KONTAKTUJTE MA

Objednajte si 10 min. konzultáciu zdarma

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou nižšie uvedeného formulára alebo zaslaním e-mailu.